Tổng Đài

Tổng Đài

Chỉ có 1 sản phẩm.

Các bộ lọc có hiệu lực

47.950.000,00 ₫

Tổng đài Ip NEC SL1000 4Co 50 Line IP Sip 8 Line Analog

Free Shipping

Tổng đài IP NEC SL1000 chức năng tích hợp sẵn:
- Tổng đài IP NEC SL1000 khung chính 04 trung kế và 08 máy nhánh hỗn hợp(Analog & Digital) - Hiển thị số gọi đến, 50 máy nhánh IP SIP
- 01 cổng LAN: cấu hình hệ thống qua WEB, cấu hình qua PC, xuất cước qua LAN, hỗ trợ lập trình ứng dụng và điều khiển hệ thống qua CTI TAPI
- 02 kênh trả lời tự động, nâng cấp tối đa 16 kênh
- Hội nghị 32 người và 4 phòng